Oferta

Prawo rodzinne, karne i prawo pracy

Prowadzę kompleksowe usługi prawne i szerokie doradztwo w tym zakresie na terenie Częstochowy. Po zapoznaniu się z daną sprawą jestem w stanie przedstawić moim Klientom słuszne rozwiązanie prawne problemu. Na każdym etapie sprawy jestem w stałym kontakcie ze Zlecającym i informuję na bieżąco o szczegółach.

Priorytetowo traktuję sprawy z zakresu prawa rodzinnego w szczególności sprawy rozwodowe oraz sprawy z zakresu odwołań od decyzji ZUS, KRUS a także prawo pracy – odszkodowania z tytułu wypadków pracowniczych i innych.

Prawo rodzinne, karne i prawo pracy

Prawo rodzinne

Prowadzę sprawy rozwodowe, czy o separację, o przyznanie i ustalenie wysokości alimentów, także podział majątku w przypadku rozwodu czy separacji. Sprawy o rozwód wiążą się z licznymi emocjami między małżonkami. Często występuję w roli mediatora i negocjatora. Po zapoznaniu się z problemem przedstawiam możliwe warianty i pomagam wybrać najkorzystniejszą opcję, biorąc pod uwagę indywidualne aspekty danej sprawy. Bardzo często w grę wchodzi podział majątku, ustalenie władzy rodzicielskiej, wysokości alimentów, kontaktów z dziećmi. Oferuję pełną reprezentację prawną w sprawach o rozwód: od przygotowania pozwu rozwodowego i innych pism niezbędnych w danej sprawie, poprzez kontakty ze stroną przeciwną, po reprezentowanie Klienta w Sądzie podczas sprawy rozwodowej. Zawsze gdy jest to możliwe, a przede wszystkim oczekiwane przez Klienta, pomagam wypracować i wynegocjować porozumienie między stronami — przed lub w trakcie sprawy o rozwód.

Prawo karne

Reprezentuję moich Klientów w zakresie prawa karnego i prawa wykroczeń przed Sądami, urzędami, organami ścigania, w tym przed Policją i Prokuraturą. Udzielam porad na każdym etapie postępowania przygotowawczego i sądowego.

Prawo pracy

Reprezentuje interesy zarówno pracowników, jak i pracodawców. Występuję w ich imieniu przed Sądem Pracy. Prowadzę sprawy związane z odwołaniami od decyzji ZUS, KRUS, także odszkodowaniami z tytułu wypadków przy pracy, orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za usługi prawne za każdym razem ustalane jest indywidualnie. Zależy ono od stopnia skomplikowania sprawy i czasu jej trwania, także dostarczonego materiału.